Menu

Savonlinja-yhtiöiden ympäristövastuu

Joukkoliikenne on ympäristöystävällinen henkilöliikennemuoto. Linja-autoilla hoidettava joukkoliikenne on aikataulullisesti ja reitillisesti joustavaa ja sen järjestämisessä voidaan huomioida matkustajien liikkumistarpeet ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavalla tavalla.

Suurimmat ympäristövaikutukset toiminnassamme aiheutuvat pakokaasupäästöistä ja meluhaitoista.

Matkustajaliikennesuoritteen (matkustajakilometrit) ympäristövaikutuksiin vaikuttaa etenkin matkustajien lukumäärä.  Kiinnitämme erityistä huomiota liikenteen suunnittelussa siihen, että liikennöimme mahdollisimman suurilla keskikuormilla.  Vältämme mahdollisuuksien mukaan siirtoajoja ja valitsemme kuhunkin tehtävään siihen mahdollisimman sopivan ja ympäristöä vähän kuormittavan linja-autotyypin.

Yrityksessämme linja-autoja peruskunnostetaan jatkuvasti ja huolletaan  säännöllisesti.  Seuraamme polttoaineenkulutusta atk-järjestelmällämme ja pidämme linja-automme turvallisessa ja hyvässä kunnossa huolto-ohjelman avulla.  Tavaratoimituksissa ja henkilökunnan liikkumisessa käytämme mahdollisuuksien mukaan omaa reittivuoroliikennettä.

Kuljettajien koulutusohjelmat sisältävät pakollisen ajotapakoulutuksen sekä laatu- ja ympäristöjärjestelmäkoulutuksen osion.

Sitoudumme edellä mainittujen asioiden jatkuvaan parantamiseen, seurantaan, ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen sekä ympäristölakien ja -määräysten noudattamiseen.